Blekinge förtjänar bättre!

5 förslag för Blekinges utveckling

Blekinge är ett län med fantastiska möjligheter. Med en kombination av en oslagbar boendemiljö och ett starkt näringsliv erbjuder vi en av de bästa platserna i världen att bo och verka på. Innovationskraften likväl som näringslivstraditionen är stark. Länet besitter en världsledande högteknologisk kompetens där stora resurser investeras varje år i forskning och utveckling. I Blekinge investerade företagen år 2019 3,7 miljarder kronor i forskning och utveckling. Vilket kan jämföras med 0,2 miljarder i Kalmar län eller 0,9 miljarder i Kronobergs län. Länet erbjuder helt enkelt en unik akademisk miljö och fantastiska karriärmöjligheter.

Samtidigt har länet stora utmaningar. Sedan år 1970 har Blekinge vuxit mycket mindre än våra jämförbara grannar. Befolkningstillväxten i Blekinge har under denna period varit 3,9% jämfört med exempelvis Halland som vuxit med 64%. Det byggs för lite bostäder, särskilt i attraktiva lägen. Sysselsättningsgraden är låg och ungdomsarbetslösheten är hög. Kombinationen av lågt intresset för entreprenörskap, att det finns färre företag per invånare jämfört med landet i snitt och att Blekinges näringslivsklimat ofta får låga betyg i Svenskt Näringslivs ranking är oroande.

Att skapa tillväxt och öka Blekinges konkurrenskraft kräver mycket arbete, stort engagemang och mer samarbete. Med bakgrund i detta har vi enats bakom ett antalslutsatser och förslag. Ett antal saker att börja med där vi kan göra konkret förändring i närtid.

 1. Bygg mer boenden i attraktiva miljöer
  Blekinges fantastiska livsmiljö är kanske vår starkaste konkurrensfördel. Då krävs fler boende möjligheter i attraktiva miljöer. Gärna med närhet till vårt underbara vatten. Här behöver politiken lägga fokus på vart det är möjligt att bygga i stället för vart det inte är tillåtet att bygga. För att lyckas med detta föreslår vi att en länsgemensam strategi för attraktiva boendemiljöer arbetas fram.
 2. Lyft Blekinges varumärke
  Blekinges uniciteter är alltför okända och få känner till kombinationen av en fantastisk boendemiljö och ett högteknologiskt näringslivmed företag som Ericsson, Volvo Cars, NKT med många fler. BTHs roll som möjliggörare bör lyftas fram. Här krävs nya och bättre insatser. För att lyckas med detta föreslår vi ett omtag och en nysatsning på att omdefiniera varumärket Blekinge och en plan för att bygga varumärkeskännedom tillsammans.
 3. Blekinge –En stad
  Allt för ofta faller länets satsningar på dålig samverkan. Trots vår litenhet är det allt för långt mellan öst och väst. Egentligen kan vi se Blekinge som en och samma stad, med endast 15 minuter mellan varje pendeltågsstation. Mer arbete bör göra länsgemensamt. När det gäller strategier för byggnation, infrastruktur, elförsörjning, inflyttarservice m.m. För att lyckas med detta föreslår vi att politiken i alla kommuner föreslår beslutsprincipen ”Blekinge, en stad”. Där alla beslut skall tas utifrån att se Blekinge som en arbetsmarknadsregion.
 4. Garantera lärlingsplatser och praktik
  Länets företag behöver mer kompetent personal, en bromskloss för att lyckas med detta är tyvärr allt för ofta lärlings-och praktikplatser. Här kan vi i näringslivet själva ta vårt ansvar. Vi vill därför sträva mot att bli bäst i landet på att erbjuda lärlings-och praktikplatser. För att lyckas med detta föreslår vi att ett näringslivsprojekt skapas med syfte att i länet erbjuda en lärlings-och praktikplatsgaranti
 5. Prioritera förutsättningarna för företagande
  Grunden för tillväxt är jobb. Dessa skapas bäst av växande företag. Med fler i arbete skapas mer skatteintäkter som kan användas klokt. Förutsättningarna för att starta och driva företag i länet måste vara politikens första prioritet. Detta gäller allt ifrån bemötande till industrimark. Goda förutsättningar som snabba tillståndsprocesser, god elförsörjning och UF i skolan ska vara en självklarhet. För att lyckas med detta föreslår vi att en länsgemensam entreprenörskommission tillsätts bestående av representanter från såväl det offentliga som näringslivet.

Det krävs ingen större analys för att se att vi i Blekinge har mycket potential och många utvecklingsmöjligheter. Det genomgående ledordet i detta arbete måste vara, tillsammans. För att lyckas krävs det att vi nyttjar vår litenhet. Krokar arm mellan offentligheten, näringslivet och akademin. Med gemensamma krafter kan vi ge Blekinge vad det förtjänar!

Tillbaka till startsidan